Servisné zmluvy PEUGEOT OPTIWAY sú ponuky šité na mieru. Vyberte si variant, ktorý presne zodpovedá vaším potrebám. Od základnej istoty – predĺženia záruky až po kontrolu nákladov na servis a údržbu vášho vozidla. PEUGEOT OPTIWAY ponúka presne také riešenie, aké potrebujete. Podľa vašich potrieb a miery používania vozidla si môžete vybrať dĺžku trvania zmluvy až 8 rokov a kilometrový nájazd až 200 000 km.*

Zhodnoťte svoju investíciu do vozidla s Peugeot Optiway

S PEUGEOT OPTIWAY sa môžete spoľahnúť na predĺženú záruku výrobcu a/alebo zaistenie pravidelnej údržby vozidla presne podľa odporučení výrobcu uvedených v servisnej knižke. Získate tak lepšiu pozíciu na následný predaj alebo spätné odkúpenie vášho vozidla a zvyšujete jeho zostatkovú hodnotu. V prípade predaja vozidla pred ukončením platnosti vášho servisného kontraktu prejdú všetky vaše výhody na nového majiteľa.

S Peugeot Optiway získavate tieto výhody:

 • Istotu rozpočtu na vozidlo v podobe bezplatného odstránenia poruchy a výmeny alebo opravy nefunkčných súčiastok.
 • Účinnosť a efektívnosť pri riešení problémov, ktorú vám ponúka široká a dostupná sieť Peugeot (viac ako 6 000 servisných stredísk v 39 štátoch Európy).
 • Asistenčnú službu (24 hodín denne 7 dní v týždni) – v prípade poruchy spôsobujúcej nepojazdnosť vozidla máte bez ohľadu na vzdialenosť od bydliska právo na opravu alebo odtiahnutie vozidla. V prípade, že sa vozidlo nedá opraviť v deň poruchy, máte nárok na ďalšie služby (preprava, poskytnutie náhradného vozidla a ubytovanie).
 • Pomoc spoločnosti Peugeot pri riešení problémov aj v prípade straty kľúčov, ich uzamknutia vnútri vozidla alebo defektu.
 • Poskytnutie náhradného vozidla, ak váš automobil nebude opravený v deň, keď nastala porucha. Čas vypožičania je obmedzený najviac na 4 dni.
 • Ubytovanie na mieste opravy v prípade nepojazdnosti vozidla. Poskytnuté ubytovanie je obmedzené dĺžkou opravy (maximálne 3 dni).
 • Pokračovanie v ceste alebo návrat domov vlakom (1. trieda) alebo lietadlom v ekonomickej triede (ak cesta vlakom trvá dlhšie ako 8 hodín).
 • Zvýšenie zostatkovej hodnoty vozidla pri jeho následnom predaji.

Na výber máte nasledovné typy servisných zmlúv PEUGEOT OPTIWAY:

Predĺžená záruka

Nadväzuje na zmluvnú záruku poskytovanú na nové vozidlo. Uzatvorením zmluvy získate:

 • pokrytie všetkých nákladov v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy,
 • bezplatné odtiahnutie k autorizovanému servisu Peugeot v prípade poruchy,
 • asistenčnú službu 24 hodín denne 7 dní v týždni aj v zahraničí,
 • rozšírenú asistenciu v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.

Pravidelné prehliadky, predĺžená záruka

Výhody predĺženej záruky aj s asistenčnými službami a pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom. Uzatvorením zmluvy získate:

 • pokrytie všetkých nákladov v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy,
 • bezplatné odtiahnutie k autorizovanému servisu Peugeot v prípade poruchy,
 • asistenčnú službu 24 hodín denne 7 dní v týždni aj v zahraničí,
 • rozšírenú asistenciu v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle,
 • vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok podľa servisnej knižky vozidla vrátane výmeny dielov, oleja a potrebnej práce.

Servisná zmluva

Predĺženie záruky a kompletná starostlivosť o vaše vozidlo. Uzatvorením zmluvy získate:

 • pokrytie všetkých nákladov v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy,
 • bezplatné odtiahnutie k autorizovanému servisu Peugeot v prípade poruchy,
 • asistenčnú službu 24 hodín denne 7 dní v týždni aj v zahraničí,
 • rozšírenú asistenciu v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle,
 • vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok podľa servisnej knižky vozidla vrátane výmeny dielov, oleja a potrebnej práce,
 • výmenu opotrebovaných dielov,
 • náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke,
 • prvú technickú kontrolu a zabezpečenie STK pri zmluve trvajúcej najmenej 48 mesiacov.
peugeot optiway

Užívať si bezstarostnú jazdu nebolo nikdy jednoduchšie

Financujte svoju Predĺženú záruku alebo Servisnú zmluvu v rámci financovania vozidiel značky Peugeot cez finančné produkty ESSOX FINANCE za zvýhodnenú cenu so zľavou 3 % z ceny zmluvy Peugeot Optiway.
Ponuka financovania produktov: Predĺžená záruka, Predĺžená záruka a pravidelné servisné prehliadky alebo Servisná zmluva sa vzťahuje len na nové vozidlá financované v rámci spotrebného úveru. Využiť môžete akýkoľvek finančný produkt z ponuky spoločnosti ESSOX FINANCE okrem produktu s poslednou zvýšenou splátkou.

V prípade záujmu o predĺženie záruky vášho vozidla PEUGEOT OPTIWAY nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese predaj@begam.sk alebo na tel. č.: 033/ 591 36 36. Všetky kontakty nájdete tu.

*Náklady na opravu porúch spôsobených nesprávnym používaním sú na ťarchu zákazníka. Kilometre sa rátajú od 0, lehota od začiatku zmluvnej záruky.