Čelné sklo je prvou líniou vašej ochrany proti vonkajším vplyvom a pri jeho poškodení je potrebné vedieť, kedy je možné ho opraviť a kedy je potrebné ho už vymeniť.

Opravovať sa však nesmú žiadne poškodenia v zornom poli vodiča. Rozsah poškodenia musí odborne posúdiť technik v servise, ak sú poškodenia v tvare hviezdičky, ktorých plocha je väčšia ako plocha 2€ mince, alebo ak sú na čelnom skle viac ako 2 poškodenia. Cena opravy 1 praskliny/poškodenia je v našom servise Peugeot za 29 €.

V prípade, že nie je možné čelné sklo opraviť, zaistíme promptne jeho výmenu vrátanie vybavenia agendy s poisťovňou, ak je poistené. V prípade otázok sú vám k dispozícii naši servisný poradcovia Peugeot na tel. č. 033/591 36 66.